V případě nákupu nemovitosti se jedná zpravidla o obchod v řádech miliónů a v případě nájmu či pronájmu o nejvyšší finanční položku v běžném rozpočtu. „Jakýkoliv problém by tak byl pro většinu lidí zásadní a dost možná i likvidační, nehledě na to, že problémy takovéhoto typu bývají někdy dlouhodobé a je u nich vysoká pravděpodobnost vzniku dalšího velkého nákladu v podobě právních služeb,“ říká Marek Fiala z webu OvěřujPrověřuj.

Podle odborníků není ojedinělé, že nějaký člověk například nabízí k pronájmu byt, který mu nepatří, a jen chce získat od zájemců zálohy. Zájemce by si tak měl pro svůj klid zjistit, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti nebo například, zda není nemovitost zatížena exekucí.

Nemovitosti si lze ohlídat v katastru

Ověřit osobu, ale i firmu je možné ve veřejně dostupných zdrojích, jako jsou centrální evidence exekucí či insolvenční rejstřík. Je také možné zjistit dluh u zdravotních pojišťoven, zda člověk není hledaný policií nebo zda adresa bydliště ověřované osoby není shodná s adresou úřadu.

Kam je možné se podívat
Obchodní rejstřík
Lze z něj vyčíst základní identifikační údaje o společnosti, jako jsou adresa sídla, identifikační číslo či právní forma. Dále zde lze nalézt informace o tom, kdo za společnost může jednat a jaká je její vlastnická struktura. Rejstřík také obsahuje sbírku listin, která umožňuje nahlédnout do výročních zpráv společnosti a případně také do jejích zakladatelských dokumentů.
Živnostenský rejstřík
Pokud se jedná o podnikající fyzickou osobu, ta by měla mít k podnikání zřízeno živnostenské oprávnění a být tak uvedena v živnostenském rejstříku. Zde lze obdobně jako v obchodním rejstříku vyhledat o nějakém subjektu jeho základní identifikační údaje.
Insolvenční rejstřík
Povinně se v něm zveřejňují informace o insolvenčních řízeních. Lze zde tak vyhledat, zda prodávající není v úpadku, případně v jaké fázi se nachází insolvenční řízení. To má význam například proto, že subjekt v úpadku může jen omezeně nakládat se svým majetkem a samotný prodej by později mohl být problematizován.
Katastr nemovitostí
Lze do něj nahlédnout díky aplikaci Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. V katastru je možné si ověřit, zda ten, s kým se jedná o prodeji, je skutečně vlastníkem či zda na věci neváznou žádná práva dalších osob, například zástavní právo banky při hypotéce.
Centrální evidence exekucí
Umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl exekutor pověřen vedením exekuce, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

Obecně lze přijít na to, že je s protistranou něco v nepořádku, už jen tím, že se zeptáte, zda nevadí, že si ji prověříte,“ radí Fiala.

U firem lze pak čerpat ze stejných zdrojů, někdy se vyplatí i ověření čísla účtu, platnost DIČ, zda se jedná o bezproblémového plátce DPH, leccos napovědět by mohl výpis z živnostenského rejstříku nebo kompletní výpis informací o firmě. Součástí procesu prověřování by také měla být kontrola smlouvy advokátní kanceláří, případně rovnou vytvoření smlouvy.

https://www.novinky.cz/finance/470704-jak-si-overit-od-koho-kupujete-auto-nebo-byt.html